MENU
Widok lotniczy na dzielnicę Opola - NWK m.in. na Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Dodał: foxi° - Data: 2016-04-09 08:38:31 - Odsłon: 1032
Lata 2012-2014


Początki istnienia parafii Nowa Wieś Królewska datuje się umownie na rok 1904. Wtedy to po długoletnich staraniach wiernych i życzliwych osób została ukończona budowa kościóła, do tej pory bowiem teren ten należał do parafii Św. Krzyża.

Głównym motorem powstania okazałej bazyliki były córki Maria i Franziska Schwierz. W dniu 10 Marca 1898 r. oświadczyły przed Kuratus Kubis w Opolu, iż w wypadku jeśli dojdzie do budowy kościoła parafialnego w Nowej Wsi Królewskiej, gotowe są ufundować 30.000 marek na ten zaszczytny cel. Chcąc zrealizować swoje podjęte zobowiązania przekazały 27 grudnia 1898 r. opolskiemu proboszczowi deklarowaną kwotę lokując ją w Miejskiej Kasie Oszczędnościowej. Aby przyspieszyć budowę kościoła parafialnego w umowie zawarto warunek, że jeśli kościól wraz z klasztorem duszpasterskim nie zostanie ukończony do roku 1910 to wtedy pieniądze darczynców wrócą do prawowitych właścicieli.

W pierwotnych zamierzeniach, które nie były po myśli mieszkańców Nowa Wieś Królewska, istniał plan wybudowania na Friedrichsplatz (pl. Daszyńskiego) w Opolu nowego kościoła do którego należałaby także Nowa Wieś Królewska. Z zakładanego przedsięwzięcia jednak nic nie wyszło, ponieważ własciciel placu - radca miejski Baydel żadał za tę nieruchomość zbyt dużą kwotę (15 marek za metr kwadratowy). Wystąpienie owych okoliczności sprzyjało wcześniejszym planom parafian.

Po tym fakcie dzięki staraniom radcy duchownego Wrzodka prace nabrały tempa. Został zatrudniony architekt Schneider do sporządzenia odpowiednich dokumentów. We wrześniu 1989 r. projekt był już gotowy, dzięki czemu 3 lipca 1900 przedstawiono je Kardynałowi Wrocławskiemu. Pozytywna opinia wydana przez zarząd parafialny 9 października 1901 r. po ocenie kosztorysu i projektu architekta była ostatecznym sygnałem dla kardynała, który przyjął przedstawiony projekt do realizacji.

Formalne założenie parafii Nowa Wieś Królewska nastąpiło 20 czerwca 1901 r.,kiedy to arcybiskup kardynał Kopp podpisał stosowne dokumenty, a już 22 października 1901 r. pierwszym proboszczem parafii został ksiądz Oswald Sonnek z kościoła Św. Jadwigi w Berlinie.

Do czasu ukończenia budowy utworzono kościół tymczasowy, który znajdował się pomiędzy dzisiejszą plebanią a obecnym kościołem. Odbiór tego budynku nastąpił 13 listopada 1901. W zdarzeniu tym uczestniczył arcypasterz Myśliwiec i administrator parafialny Sonnek. Przy tej okazji zorganizowano zgromadzenie na którym wybrano zarząd kościelny i przedstawiono nową pieczęć parafialną kościoła. Wszystko to spisano w protokole. Świadkami odbioru byli: pierwszy pełnoetatowy sołtys gminy Smolarczyk, piastujący miejsce przewodniczącego Zarządu Kościelnego, dyrektor szkoły Vogler, nauczyciel Wierzba, właściciel gospody Erbisch oraz ogrodnik Bias.

Z dokumentów dotyczących założenia parafii Nowa Wieś Królewska można przeczytać, że liczyła ona wtedy 4000 katolickich mieszkańców i oddalona była od Opola o cztery kilometry. Dzięki staraniom gminy uchwalono, iż roczny dochód proboszcza wyniesie 1500 marek nie wliczając w to podatku za mieszkanie, oraz prawnego dodatku pieniężnego w związku z osiągniętym wiekiem w odsetkach o wartości 32.000 marek

Tempo budowy było na tyle szybkie, że już w październiku 1902 r. miało miejsce uroczyste położenie kamienia węgielnego. Należy nadmienić, iż roboty prowadzone przy budowie przez mieszkańców zostały wykonane nieodpłatnie.

W sierpniu 1904 r. radca duchowny Wrzodek, przy zgodzie kardynała Koppa, dokonał poświęcenia trzech dzwonów powstałych w odlewni warsztatu F. Otto w Hemelingen Zdarzenie to miało miejsce w niedzielę 13 listopada podczas nabożeństwa mszalnego przy uczestnictwie parafian i wiernych z okolic.

W dniu 21 maja 1905 r. została przeprowadzona konsekracja na którą przybył sam kardynał Kopp. 5000 marek które ufundował, zostało przeznaczone na zegar kościelny, piękny stylowy kamień chrzcielnicy, jak i na część ołtarzy kamiennych.

Budując kościół dochowano gotyckiego stylu. Zewnątrz prosty i oszczędny w formie. Jednak duże wrażenie robi bogato wyposażone wnętrze. Kościół wzniesiony jest na wzór bazyliki z dwoma tarnseptami naw bocznych, jedną środkową nawą główną oraz dwoma nawami bocznymi w kształcie krzyża. Boczne nawy położne są nisko, zaś środkowa nawa wniesiona jest wysoko tworząc sklepienie żebrowo krzyżowe wsparte u podstawy na wspornikach. Wieża wzniesiona jest nad nawą środkową. Tworzy ona główną halę wejściową. Nad wąskim prostoliniowym małym dwuspadowym dachem wieży znajduje się ośmiokątna piramida o wysokości 54 metrów. Nad dużym portalem statua św. Oswalda imiennego patrona pochodzącego od imienia budowniczego ks. Oswalda.

Budowniczymi organów kościelnych była firma Spiegel. Roboty szklarskie zostały wykonane przez firmę Max Nierle z Wrocławia. Drzwi, ławki, ołtarz boczny i inne roboty stolarskie wewnątrz kościoła zostały wykonane w warsztacie stolarza Franza Libischa. Usługi murarskie i cieślarskie wykonał cieśla Kugler z Opola. Robót dekarskich dokonała firma Altmann z Opola, a usługi hydrauliczne Ing. Emerling z Opola. Wyrobami snycerskimi ołtarzy zajęła się firma Buhl z Wrocławia. Malowanie ozdobne wnętrz powierzone zostały malarzowi artyście Klinkowi z Opola. Całość budowy zamknęła się w kwocie 196 000 ówczesnych marek.

 • /foto/4221/4221250m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/379/379255m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/6959/6959885m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/7002/7002908m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/5685/5685667m.jpg
  1925 - 1940
 • /foto/203/203150m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/5605/5605677m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/197/197121m.jpg
  2008
 • /foto/239/239800m.jpg
  2008
 • /foto/239/239801m.jpg
  2008
 • /foto/239/239804m.jpg
  2008
 • /foto/282/282308m.jpg
  2009
 • /foto/282/282309m.jpg
  2009
 • /foto/4548/4548977m.jpg
  2014

Facebook pl-pl.facebook.com

Poprzednie: Klasztor Sióstr Szkolnych De Notre Dame Strona Główna Następne: Dworzec autobusowy PKS